มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle


 
ยินดีต้อนรับสู่มณฑลทหารบกที่ 16
Welcome to 16 th Military Circle

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
For Country, Religions, Monarchy, and People