ยินดีต้อนรับสู่มณฑลทหารบกที่ 16
Welcome to 16 th Military Circle

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
For Country, Religions, Monarchy, and People