มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle   ทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
 
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 16
การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
ในตำแหน่งต่างๆ

 เมื่อ 12 ก.พ. 59
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๘

>> รายละเอียด <<
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
ศัพท์ทางทหารบก
คู่มือศัพทและ
คําย่อทางทหาร
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
 ร.๒๙ พัน.๑
 ร.๒๙ พัน.๓
 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   


การช่วยเหลือประชาชนของมณฑลทหารบกที่ 16

๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 16 การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ
   มื่อ 4 เม.ย. 59

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 เวลา 0930 มทบ.16 จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.16
โดย พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
ณ บริเวณสนามหญ้า บก.มทบ.16
........................
 
                                ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ เป็นประธาน
โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๖ สนับสนุน
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารและรถยนต์นำขบวน
เข้าร่วมพิธีฯ

......................

 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
พร้อมด้วยคณะนายทหาร
ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ แสดงความไว้อาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งได้ทำการร่วมแปรอักษร "ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"
ณ สนามหน้ากรมการทหารช่าง
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
.................

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
......................

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
พร้อมคณะนายทหาร
ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
.................

 
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
หน.ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา
ประชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ
.........................
 

เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2559
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16
เป็นผู้แทน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ตลาดโคยกี๊)
.................

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
พร้อมด้วยคณะนายทหาร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

.................
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 1900
พล.ต.วสันต์  ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
เป็นเจ้าภาพงานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน
และมีข้าราชการ กำลังพล มทบ.16
สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก จว.ร.บ.
และข้าราชการพลเรือนร่วมด้วย

.................
 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 0700
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะนายทหาร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)
ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯ
.......................
 
เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2559
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
ตรวจความพร้อมสถานที่สำหรับก่อสร้าง
ห้องออกกำลังกายให้กับกำลังพล ณ
อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจมณฑลทหารบกที่ 16
.......................
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 59 เวลา 10.00
มทบ.16 ได้จัดพิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ ห้องประชุม 1 บก.มทบ.16
โดยมี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน
พร้อมด้วยข้าราชการนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
และข้าราชการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตราชบุรี จำนวน 350 นาย ร่วมพิธี ฯ

.................
 
เมื่อวันจันทร์ที่10 ตุลาคม 2559
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
ให้การต้อนรับ นาย กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี ราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ณ บริษัทผลิตไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี

.......................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2

หน่วยงานต่างๆ 
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ลงนามแสดงความอาลัย

e-Battalion

ประชาคมอาเซียน
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.google.co.th/
.53053
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกราชบุรี
 
 

  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 16 ( ศบภ.มทบ.16. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลมณฑลทหารบกที่ 16
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com