มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle      
 
เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน
มณฑลทหารบกที่ 16 For  Country, Religions, Monarchy, and People มณฑลทหารบกที่ 16

 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
 
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๖๐

>> รายละเอียด <<
ประวัติศาสตร์ทางศาสนาและขนบธรรมเนียม
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
ศัพท์ทางทหารบก
คู่มือศัพทและคําย่อทางทหาร
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
 ร.๒๙ พัน.๑
 ร.๒๙ พัน.๓
 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ข่าวสารตามสถานการณ์ปัจจุบัน
........................
การปฏิบัติงานด้าน รปภ. พื้นที่รับผิดชอบ การช่วยเหลือประชาชนของมณฑลทหารบกที่ 16

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2559

๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 16 การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ
มื่อ 25 ส.ค. 60
เมื่อ 4 ต.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
เป็นผู้แทน มทบ.16 ในการมอบเครื่องแต่งกาย
พระร าชทานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประกอบด้วย หมวก , ผ้าพันคอ , ปลอกแขน ,
และเสื้อคอโปโลสีดำ ณ ห้องประชุม มทบ.16
.....................
เมื่อ 2 ต.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ มทภ.1 ณ บก.ทภ.1
........................
เมื่อ 28 ก.ย. 60
พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ เสธ.มทบ.16
เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.16
มอบธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย ณ บริเวณลานด้านหน้า
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
โดยมี นายทหาร, นายสิบ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง
และพลทหารกองประจำการ ร่วมในพิธี
.....................
เมื่อ 28 ก.ย.60 เวลา 0800
มทบ.16 ได้จัดกำลังพล นายทหาร , นายสิบ
และพลทหารจากร้อย มทบ.16 รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 นาย
พร้อม หัวหน้าชุด 1 นาย ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี
จัดกำลังพลจิตอาสาเพื่อปฏิบัติภารกิจในการให้บริการ
และช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อปฏิบัติภารกิจในผลัดที่ 2
ตั้งแต่เวลา 1200 -2100
........................
เมื่อ 30 ส.ค. 60
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เป็นประธาน
ในพิธีประดับยศให้กับนายทหา รประทวน จำนวน 10 นาย ณ ห้องรับรอง มทบ.16
.....................
เมื่อ 30 ส.ค.60, 0900
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เป็นประธาน
ในการ ดำเนินการ ตรวจสภาพความพร้อมรบหมวดปืนเล็ก
ก่อนออกทำการฝึก เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง
ประจำปี 2560
........................
เมื่อ ๒๙ ส.ค.๖๐
บก.ควบคุมส่วนหน้า มทบ.๑๖
โดย ร.ท.ญาณพัฒน์ เข็มเพ็ชร ผบ.ทว.รส.มทบ.๑๖
พร้อมด้วยทีม/พยาบาลจาก รพ.ค่ายภาณุรังษี
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ จว.ส.ส.
จำนวน 3 ราย

.....................
เมื่อ ๒๔ ส.ค. ๖๐
คุณ เบญจวรรณ สิทธิสาท
นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.

พร้อมคณะเป็นประธานในโครงการฟื้นฟูศ ักยภาพบุตร
ที่มีความต้องการ พิเศษของกำลังพลกองทัพบก
ซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นให้พึ่ง พาตนเองด้วยอาชีพเสริมจากภู
มิปัญญาท้องถิ่น โดย กช. (ช่างทำฝัน) กิจกรรมครั้งที่ ๔
ณ อาคารบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง
โดยมี คุณ ประภาพร ทัพวงศ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๖

พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
........................
เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาล มณฑลทหารบกที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ นาย
ก่อนเข้ารับหน้าที่ เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
.....................
เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
" ดนตรีร้อยใจภักดิ์ พิทักษ์ เทิดทูนสถาบัน "
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรำลึก
ถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการดนตรี
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และมวลชนคน
รักษ์แผ่นดิน จำนวนกว่า ๑,๐๘๙ คน ฯ
........................


เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๗๐๐
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 และประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๖,
พร้อมข้าราชการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ และคณะแม่บ้าน มทบ.๑๖

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่ดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง กทม.

...................................


เมื่อ 20 มิ.ย.60 เวลา 1500
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 และภริยา
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาเศียรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในส่วนของ ผบ.นขต.ทภ.1 ณ ททบ.5

...................................
เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖
ให้การต้อนรับ พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ ผอ.สง.ทท.ทบ
พร้อมคณะสื่อมวลชนสัญจร จำนวน ๖๐ คน
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มทบ.๑๖
.....................
เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๐
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖
เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้กับ
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย
ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.๑๖
โดยมี คณะนายทหาร ร่วมแสดงความยินดี
........................


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" จังหวัดราชบุรี
ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ผบ.มทบ.16 ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พร้อมทั้งนำครอบครัวกำลังพลของหน่วย , มวลชนรอบค่าย จำนวน 50 คน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
และสนับสนุนวงดนตรีจาก มว.ดย.มทบ.16 เพื่อบรรเลงเพลงในโครงการดนตรีร้อยใจภักดิ์
พิทักษ์เทิดทูนสถาบัน ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับฟัง

...................................
เมื่อ 16 มิ.ย.60
มว.รส.มทบ16. จัดอบรม ขยายผล
การสังเกตสิ่งแปลกปลอม(วัตถุระเบิด)
ไห้กับมวลชน/แหล่งข่าวในพื้นที่ จำนวน 30 คน
(แม่ค้าดอนหอยหลอด, วินรถจยย.,
วินรถตู้, ผู้นำท้องถิ่น)
ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม อ.เมือง สมุทรสงคราม
ในเรื่อง การรู้จักสังเกต, ประเภทระเบิด ,
การแจ้งเหตุ. , การขยายผลความรู้ต่อผู้อื่นที่ไม่ได้มาร่วม.
ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้
และการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.....................
เมื่อ 15 มิ.ย.60,
มว.รส.ส.1 จัดอบรม ขยายผล การสังเกตสิ่งแปลกปลอม
(วัตถุระเบิด) ไห้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จว.ส.ค. จำนวน 253 คน
ในเรื่อง การรู้จักสังเกต, ประเภทระเบิด , การแจ้งเหตุ. , การขยายผลความรู้ต่อผู้อื่นที่ไม่ได้มาร่วม.
ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้
และการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
........................
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 1800
พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
พร้อมนายทหาร กำลังพล มทบ.16 และครอบครัว
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
.....................
เมื่อ 22 พ.ค.60
คุณประภาพร  ทัพวงศ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.16 พร้อมคณะแม่บ้านฯ และมวลชนรอบค่าย มทบ.16 จำนวน 45 คน
เดินทางเข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กทม.
........................
เมื่อ 10 พ.ค.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
และคณะร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำสวดสรรเสริญ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี 60 โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
.....................
เมื่อ 10 พ.ค.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันวิสาขะบูชา ประจำปี 2560
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
........................
เมื่อ 8 พ.ค.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมพิธีเปิดงานวันวิสาขะบูชา ลด ละ อยายมุข ประจำปี 2560
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน

.....................
เมื่อ 8 พ.ค.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณสื่อสารใน
เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานราชบุรี
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
........................


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 และคณะ ให้การต้อนรับ
พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รอง มทภ.1 ผู้แทน มทภ.1
เป็นประธานในวันสถาปนา มทบ.16 ครบรอบปีที่ 76 ณ บก.มทบ.16
พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับ บุตรของกำลังพล
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 201 ทุน ณ ห้องประชุม 1
บก.มทบ.16 อ.เมือง จ.ราชบุรี

...................................


เมื่อ 27 เม.ย. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาและพิธีสวนสนามอำลาชีวิตทหารที่จะปลดประจำการ
ผลัดที่ 1/57, 1/58, 1/59, 2/59 จำนวน 85 นาย ณ บก.มทบ.16

...................................
เมื่อ 27 เม.ย. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
เข้าพบปะ ผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่
เพื่อเน้นย้ำและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/60 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.16
.....................
เมื่อ 26 เม.ย. 60
พล.ต.วสันต์-คุณประภาพร ทัพวงศ์ เป็นเจ้าภาพ
ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอุบลฯ
บิดา พ.ต.หญิง รุ่งอรุณ มณีวิลัย
ณ วัดสัตตานารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมในงาน
........................
เมื่อ 26 เม.ย.60 เวลา 1500
พ.อ.อนุสรณ์ สวนอินทร์ รองเสธ.มทบ.16
เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.16 เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ
จ.ส.อ.เจตร์ มะเจียกจร ณ วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
ต.สนามครี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
.....................
เมื่อ 26 เม.ย. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดั บยศและมอบเกียรติบัตร
นักเรียนนายสิบ เหล่า ช. รุ่นที่ 20 (1/59)
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร
โดยมี จก.กช. เป็นประธาน
........................


เมื่อ 20 เม.ย.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 จัดตั้ง กอร.รปภ.มทบ.16 ในการรักษาความปลอดภัย
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห.
เดินทางมาเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม อ.เมือง จว.ส.ค.

...................................


เมื่อ 18 เม.ย. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะ
ร่วมเป็นเกียรติเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ทรงเป็นประธานในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฎ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช
ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

...................................
เมื่อ ๑๓ เม.ย. ๖๐
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
และปล่อยพันธุ์ปลา
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองราชบุรี
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน

.....................
เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๐
พ.อ.พฤทธภูมิ บุญพร้อม หก.กยก.มทบ.๑๖
เป็นผู้แทน
ร่วมในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทน์
เปลี่ยนผ้าอังสะ
สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และหลวงพ่อแก่นจันทน์
ณ วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
........................


เมื่อ 12 - 16 เม.ย.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผอ.ศบภ.มทบ.16
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจุดตรวจจุดสกัด/จุดบริการประชาชน และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค และ เงินบำรุงขวัญ ให้กับ จนท.
ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร

...................................
การฝึกทางทหารประกอบดนตรี
หรือ ราชวัลลภเริงระบำ
หรือ Hop to the Bodies Slams
ในห้วงวันที่ ๓๐ ม.ค. ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๐ เรียบร้อยแล้ว
และได้กำหนดการตรวจสอบการฝึก
ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๖๐๐
ณ สนามฝึก มทบ.๑๖
โดยมี พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้าง รอง ผบ.มทบ.๑๖ (๒) เป็นประธาน

.....................
เมื่อ 12 เม.ย.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะ
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเ มืองและรดน้ำขอพร จก.กช.
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
........................

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60
พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง รอง ผบ.มทบ.16 (1)
เป็นผู้แทน
ในพิธีรดน้ำขอพระขอขมาพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรา นต์
ประจำปี 2560 ณ ลานด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์
มทบ.16 โดยมี กำลังพลนายทหาร นายสิบ
พนักงานราชการ ลูกจ้างและพลทหารกองประจำการ
ร่วมในพิธีฯ

...................................

เมื่อ10เม.ย.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี (ท่านใหม่) เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.16

........................

เมื่อ 10 เม.ย.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะนายทหาร
เข้าร่วมพิธีนมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต กองทัพบก
...................................

เมื่อ 8 เม.ย.60
พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ เสธ.มทบ.16
พร้อมด้วยคณะชุดสังเกตุการณ์ตรวจเลือก มทบ.16
ตรวจเยี่ยมและดูแลการปฏิบัติ ให้คำแนะนำคณะกรรมการ
ตรวจเลือกฯเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี

........................


 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เม.ย.60
มณฑลทหารบกที่ 16 จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย
แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

...................................

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เม.ย.60 เวลาประมาณ 1415
เกิดเหตุเพลิงไหม้้านพัฒนาการชั่งซึ่งจำหน่ายถุงพลาสติก
และกล่องโฟมบรรจุอาหาร บริเวณถนนศรีสุริยวงศ์ ปากทางเข้า
ตลาดศรีเมืองเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ. โดย ศบภ.มทบ.16
ได้จัดรถดับเพลิง , รถบรรทุกน้ำ พร้อมกำลังพล เข้าช่วยดับเพลิง
โดย พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผอ.ศบภ.มทบ.16
ลงพื้นที่เข้าร่วมอำนวยการ
...................................

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธาน
ในพิธีแสดงความจงรักภักดี แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
........................


 มื่อวันอังคาร์ที่ 28 มี.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.16 เฝ้ารับเสด็จถวายรายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูตและคู่สมรส ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา
ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จว.ส.ส.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

...................................


 มื่อวันอังคาร์ที่ 28 มี.ค. 60
พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง รอง ผบ.มทบ.16 (1) เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณ ณ วัดเขาหลาว อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
...................................
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน
ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา พ.ต.ณรรรร์ สุภาพ
ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
.....................
เมื่อ 21 มี.ค. 60 เวลา 1600
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน
รดน้ำศพ นายสน บุญเทียม บิดา จ.ส.อ.มนูญ บุญเทียม
ณ วัดหุบมะกล่ำ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
........................
การฝึกทางทหารประกอบดนตรี
หรือ ราชวัลลภเริงระบำ
หรือ Hop to the Bodies Slams
ในห้วงวันที่ ๓๐ ม.ค. ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๐ เรียบร้อยแล้ว
และได้กำหนดการตรวจสอบการฝึก
ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๖๐๐
ณ สนามฝึก มทบ.๑๖
โดยมี พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้าง รอง ผบ.มทบ.๑๖ (๒) เป็นประธาน

.....................
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60
คุณประภาพร ทัพวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.16 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ
รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1 และคณะฯ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของชมรมแม่บ้าน
มทบ.16 ณ บก.มทบ.16
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรมแม่บ้านฯ ,
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน และการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 ร่วมให้การต้อนรับ

........................
การฝึกทางทหารประกอบดนตรี
หรือ ราชวัลลภเริงระบำ
หรือ Hop to the Bodies Slams
ในห้วงวันที่ ๓๐ ม.ค. ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๐ เรียบร้อยแล้ว
และได้กำหนดการตรวจสอบการฝึก
ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๖๐๐
ณ สนามฝึก มทบ.๑๖
โดยมี พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้าง รอง ผบ.มทบ.๑๖ (๒) เป็นประธาน

.....................
เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักวิชาการ
นักศึกษา สื่อมวลชน
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
เพื่อความปรองดอง โดยแบ่งเป็นรอบเช้า 10 คน
และรอบบ่าย 10 คน
ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี อบจ.ส.ส.
โดยมี ผวจ.ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

........................
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 0900
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการในพื้นที่ราชบุรี ณ ห้องประชุม อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรีโดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ในส่วนของ มทบ.16
มีบุตรของข้าราชการ สห. ในระดับชั้น อนุบาล 3 คน , ประถม 12 คน , ม.ต้น 8 คน , ม.ปลาย 3 คน ,
ปวช. 6 คน และ ป.ตรี 13 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน

........................
เมื่อ 090830 มี.ค.60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ให้โอวาทและขอขอบใจกำลังพล มทบ.16 ทุกนายที่ร่วมแรงร่วมใจในการเชียร์นักกีฬาทุกชนิดของ ทภ.1 
และให้กำลังพลตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบต่อไป
.....................
มณฑลทหารบกที่ 16
โดย นฝ.นศท.มทบ.16 ร่วมกับ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี 
จัดการแสดงในพิธีปิดกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60
ณ สนามกีฬากลางค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี
........................
ตั้งแต่วันที่ 1 - ปัจจุบัน ( มี.ค.60 )
พ.อ.อนุสรณ์ สวนอิน รอง เสธ.มทบ.16 (2) เป็นผู้แทน
นำทัพกองเชียร์ (มทบ.16) เข้าร่วมเชียร์้นักกีฬาของกองทัพภาคที่ 1
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 67
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
........................
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16

่วมให้กำลังใจนักกีฬาแบตมินตันอาวุโสและนักกีฬาเพาะกาย ทภ.1 ณ ศูนย์กีฬา กช.

........................
เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60
มทบ.16 โดย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มทบ.16 จัดกำลังพล และ สิ่งอุปกรณ์ร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี
........................
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มี.ค.60
พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ เสธ.มทบ.16 และ พ.อ.ถวิล ทองสีจัด
หก.กขว.มทบ.16 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.16
มอบผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ กับนักกีฬา กลุ่ม 1
ณ ศูนย์กีฬา กช.
........................
เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60
มทบ.16 โดย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มทบ.16 จัดกำลังพล และ สิ่งอุปกรณ์ร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี

........................
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.60 เวลา 0800
พ.อ.โสฬส แย้มสรวล หก.กกร.มทบ.16 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.16
ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดามาตรฐานการช่างไทย"
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี โดยมี
ปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน
 
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.60 เวลา 15.30 น.
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของ ทภ.1
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 67
ณ สนามกีฬาเอราวัณ ช.พัน.51 ค่ายบุรฉัตร
.....................................

 
เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน จว.ชุมพร นำคณะบุคคลากร
และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๒๐ คน
เข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มทบ.๑๖ โดยมี พ.อ.โสฬส
แย้มสรวล ให้การต้อนรับ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

................................
 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 เวลา 0900
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องรับรองชั้น 2 บก.มทบ.16 โดยมีบุตรข้าราชการได้รับการพิจารณารับทุน จำนวน 8 ราย
 
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 เวลา 0900
พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา มทน.1/รอง ผอ. รมน.ภาค 1 และ คณะฯ
เดินทางม
าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงา่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์

......................
 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 เวลา 1300
พ.อ. เกรียงไกร แข็งแรง รอง ผบ.มทบ.16 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.16 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ไมตรี เตชานุบาล หน.คณะทำงานอุดมการณ์ทหารของ ทบ. ณ บก.กช. และรับฟังคำแนะนำจากคณะทำงานอุดมการณ์ฯ ที่ห้องเสนาเสวนา บก.กช. หลังจากนั้นได้นำคณะฯ มาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรพอเพียงของ มทบ.16

 
เมื่อวันที่ 20 - 24 ก.พ. 60
มทบ.16 ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2560 ครั้งที่1
โดยมี พ.อ.เกรียงไกร แข็งแรง รอง ผบ.มทบ.16(1) เป็นประธานในการทดสอบร่างกายฯ ซึ่งได้ชี้แจงและวัตถุประสงค์ในการทดสอบร่างกายประจำปีให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบทราบ
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
......................
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 1130
พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มทภ.1 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มทบ.16
โดยมี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
........................
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๖๓๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เข้าพบปะประชาชนในกลุ่มเครือข่าย คนท. และนายชรินทร์ ดวงดารา
ที่บ้านเลขที่ ๘๓/๓ ม.๓ ต.โรงเข้ อ.เมือง จว.ส.ค.
เพื่อติดตามขยายผลจากการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มเครือข่ายฯ ณ ทภ.๑ ที่ผ่านมา
ผลการปฏิบัติ กลุ่มเครือข่ายมีความดีใจ อบอุ่นใจ และมีความพอใจในการเข้าหาทางช่วยเหลือของทหาร

........................
 

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐
ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๑๖ และ กำลังพลของ มทบ.๑๖
ร่วมกิจกรรมการจัดทำริบบิ้นสีดำประดับเหรียญรัชกาลที่ ๙
ณ ห้องประชุม ๑
เพื่อส่งมอบให้กับ ทภ.๑ โดยมี คุณ ประภาพร ทัพวงศ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๑๖
คอยดูแลและให้คำแนะนำขั้นตอนการทำริบบิ้นสีดำ
......................
 
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ ก.พ. ๖๐
คุณ ประภาพร ทัพวงศ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๑๖

เป็นผู้แทน นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะแม่บ้านฯ
ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิต
ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินี และคณะฯ
ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
บางขันแตก ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ คอกกระบือ ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
......................


 มื่อวันเสาร์ที่ ๔ ก.พ. ๖๐
มทบ.๑๖ จัดตั้ง กอร.ถปภ.มทบ.๑๖ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ร่วมในพิธีเปิดโครงการประชารัฐชาวราชบุรีรวมใจภักดิ์
ป่ารักษ์น้ำตามรอยพ่อ
ร่วมใจปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ณ คลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมี นาย สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

......................
 
เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๐ เวลา ๑๔๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่ ๑ ก.พ. ๖๐
ณ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานกรรมการ
......................
 
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖/
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๑๖

ให้การต้อนรับ พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ ๑
/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๑

ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๐๐๐
พันเอก เพชรนรินทร์ โชติพินิจ เสนาธิการการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับกาชาดจังหวัดราชบุรี
ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดราชบุรี
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ นายกเหล่ากาชาดราชบุรี
เป็นประธาน

...............................


 มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๔๐๐
มทบ.๑๖/กอร.ถปภ.มทบ.๑๖ ได้ปฏิบัติการถวายความปลอดภัย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

................................

 มื่อวันศุกร์ที่ ๓ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐
พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖/หน.สง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
................................
เมื่อวันที 30 ม.ค. 60
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน
ในการพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 และ 3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
........................
 

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๕๐๐
พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖ พร้อมคณะนายทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

......................

 
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐
พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖
เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี ณ วัดพญาไม้ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

......................
 

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ มณฑลทหารบกที่ ๑๖ และ วัดอัมรินทราราม จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ณ วัดอัมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖ เป็นประธานในพิธี

......................

 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๑๙๐๐ มทบ.๑๖ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกประสงค์ มทบ.๑๖ โดยมี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
ผบ.มทบ.๑๖ เป็นประธาน
พร้อมด้วยข้าราชการ นายทหาร
นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุตรของกำลังพล มทบ.๑๖ จำนวน ๓๘๓ นาย

......................
 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 เวลา 1500
หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.16 ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59
เข้าประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล)
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธี
ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนา ณ
บริเวณวัดอมรินทราราม
......................

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

นำคณะนายทหารเข้าอวยพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้๕๖๐
ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด
และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
และ จังหวัดสมุทรสาคร
ึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ ๑๖
.........................

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๖๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑ต
นำคณะนายทหารพร้อมกำลังพล ร่วมกับ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
ลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จากภัยหนาว มอบผ้าห่มและผ้าขนหนูกันหนาวกองทัพบก จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน
ให้กับนักเรียนและประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง ๒ บ้านบ่อหวี
และโรงเรียนรุจิรพัฒน์ บ้านห้วยม่วง
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

......................

 
เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๐๐๐
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน
ร่วมกิจกรรมงานวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี
ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
..........................

.................
 

 

 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๘๓๐
ได้กระทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า๒๕๕๙ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
มทบ.๑๖ ณ บก.มทบ.๑๖ โดยมี พล.ต.วสันต์  ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖
เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ
นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และ   พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
..........................

.................
 
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๕๐๐ มทบ.๑๖
ได้ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย
ของกำลังพล ณ หน้าเสาธง บก.มทบ.๑๖
โดยมีข้าราชการนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ร่วมออกกำลังกาย จำนวน ๓๒๐ นาย
..........................
 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

เป็นประธานในพิธีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่
ผลัดที่ ๒/๕๙ ณ บริเวณมณฑลทหารบกที่ ๑๖
โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา, กำลังพล มทบ.๑๖
และญาติทหารใหม่ ร่วมพิธี
ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖, คณะผู้บังคับบัญชา
และญาติทหารใหม่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
พร้อมญาติทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยง มทบ.๑๖

.................
 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐๐๐
พลตรี วสันต์  ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๕๙
ณ สนามฝึกมณฑลทหารบกที่ ๑๖

.................

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๖๐๐
พันเอก บรรจบ แข็งขัน
หัวหน้ากองบังคับการควบคุมความสงบเรียบร้อย
มณฑลทหารบกที่ ๑๖(ส่วนหน้า)
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความดี" จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมี นาย คันฉัตร ตัณเสถียร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน

.................

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๖๐๐
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมพลังแห่งความภักดี “ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ”
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

......................

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน

ร่วมกิจกรรมจัดงาน ''รวมพลังแห่งความภักดี'' ของจังหวัดราชบุรี
ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

.................

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๓๐
มทบ.๑๖ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ณ ห้องประชุม ๑ บก.มทบ.๑๖
โดยมี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖ เป็นประธาน
พร้อมด้วยข้าราชการนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ละข้าราชการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี จำนวน ๓๒๐ นาย

........................
 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
เป็นประธานในพิธีรวมพลังน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท ี่๙
ณ บริเวณลานด้านหน้าตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา , ข้าราชการ มทบ.๑๖ ,
องค์การทหารผ่านศึกราชบุรี , ประชาชนรอบค่าย
นักศึกษาวิชาทหาร จำนวนกว่า ๗๐๐ คน

......................

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ให้การต้อนรับกลุ่มมวลชนรอบค่าย
และทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ร่วมกิจกรรมการลงนามถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
.................

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

ร่วมพิธีเปิดเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาราชบุรี
โดยมี รองผู้ว่าราชบุรีจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีฯ

......................

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘๓๐
พันเอก เพชรนรินทร์ โชติพินิจ
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖

เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
และลงนามถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ณ อาคารโรงยิมเนเซียมราชบุรี ๔,๐๐๐ ที่นั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
.................

 
                                ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ เป็นประธาน
โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๖ สนับสนุน
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารและรถยนต์นำขบวน
เข้าร่วมพิธีฯ

......................

 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
พร้อมด้วยคณะนายทหาร
ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ แสดงความไว้อาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งได้ทำการร่วมแปรอักษร "ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"
ณ สนามหน้ากรมการทหารช่าง
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
.................

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
......................

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
พร้อมคณะนายทหาร
ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
.................

 
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เป็นผู้แทน

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
หน.ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา
ประชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ
.........................
 

เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2559
พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้าง
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16
เป็นผู้แทน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัย
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ตลาดโคยกี๊)
.................

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
พร้อมด้วยคณะนายทหาร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

.................
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 1900
พล.ต.วสันต์  ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16
เป็นเจ้าภาพงานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน
และมีข้าราชการ กำลังพล มทบ.16
สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก จว.ร.บ.
และข้าราชการพลเรือนร่วมด้วย

.................
 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 0700
พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะนายทหาร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)
ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯ
.......................
 
เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2559
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
ตรวจความพร้อมสถานที่สำหรับก่อสร้าง
ห้องออกกำลังกายให้กับกำลังพล ณ
อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจมณฑลทหารบกที่ 16
.......................
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 59 เวลา 10.00
มทบ.16 ได้จัดพิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ ห้องประชุม 1 บก.มทบ.16
โดยมี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธาน
พร้อมด้วยข้าราชการนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
และข้าราชการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตราชบุรี จำนวน 350 นาย ร่วมพิธี ฯ

.................
 
เมื่อวันจันทร์ที่10 ตุลาคม 2559
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
ให้การต้อนรับ นาย กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี ราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ณ บริษัทผลิตไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี

.......................
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 เวลา 0930 มทบ.16 จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.16
โดย พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์
ณ บริเวณสนามหญ้า บก.มทบ.16
........................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2

หน่วยงานต่างๆ 
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ลงนามแสดงความอาลัย

e-Battalion

ประชาคมอาเซียน
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.google.co.th/
.53053
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกราชบุรี
 
 

  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 16 ( ศบภ.มทบ.16. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลมณฑลทหารบกที่ 16
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com