มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
  มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle   มทบ.16 มณฑลทหารบกที่ 16 16 th Military Circle  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
My King ในหลวงของเรา
ถวายความปลอยภัย ( ถปภ. )
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 16
การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
ในตำแหน่งต่างๆ

 เมื่อ 12 ก.พ. 59
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๘

>> รายละเอียด <<
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
ศัพท์ทางทหารบก
คู่มือศัพทและคําย่อทางทหาร
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
 ร.๒๙ พัน.๑
 ร.๒๙ พัน.๓
 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   


การช่วยเหลือประชาชนของมณฑลทหารบกที่ 16

๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 16 การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ
   มื่อ 4 เม.ย. 59
 
คุณ กรุณา พงษ์พิทักษ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมคณะ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สมาคมแม่บ้านทหารบกครบรอบปีที่ ๓๙
ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

........................
 
พันเอก วิริยะ ศรีบัวชุม
รอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมกำลังพลนายทหาร, นายสิบ, ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ
เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชั ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา

ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

........................
 
พันเอกเกรียงไกร แข็งแรง
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี (๒)

เสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และกำลังพลภายในหน่วยจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมการฝึกเดินทางไกลประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
บริเวณพื้นที่รอบค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

........................
 

พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ประธานในการจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม
ผลัดที่ ๑/๕๘
ณ สนามฝึก กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อ
ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
........................


"ทรงพระเจริญ"
พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผอ.กอร.ถปภ.จทบ.ร.บ. และ คุณ กรุณา พงษ์พิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
สาขา จทบ.ร.บ. พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต
เป็นผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญใหญ่
ของคณะแม่ชีไทย ณ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๘

 
พันเอก เกรียงไกร เข็งแรง
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวงดนตรี
พร้อมรถดนตรี ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
 
พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมคณะนายทหารเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
“สภากาแฟ” ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี โดยมี
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
เป็นเจ้าภาพ ณ แพรวอาภาเพลส
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2

หน่วยงานต่างๆ 
ลงนามถวายพระพรออนไลน์

e-Battalion

ประชาคมอาเซียน
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.google.co.th/.53053

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกราชบุรี
 

  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 16 ( ศบภ.มทบ.16. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลมณฑลทหารบกที่ 16
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com